EĞİTİMİN ADI:
Eğitim Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

 

EĞİTİM SÜRECİ:

 1. a) Kayıt işlemleri için Diploma  ve  Nüfus cüzdanının her iki yüzü taranmış şekilde  info@egiticiegitmenlik.com  adresine mail ile iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kursiyerin eğitim günü kimlik kartı basımı için 1 adet vesikalık fotoğraf ile gelmesi önemle rica olunur.
 2. b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 3. c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 4. d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
 5. e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 6. f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
 7. g) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 750 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 1. a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
 2. b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
 3. c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 4. d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 5. e) İSG Uzman Adayları
 6. f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 7. g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
 8. h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. a) 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu madde 12(b)
 2. b) 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 3. c) 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun
 4. d) 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 5. e) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
 6. f) 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
Dış cephe asansörlerini bilir.
Mobil yükselebilen platformları bilir.
Kaldırma ekipmanlarını bilir.
Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verir.

 

EĞİTİMİN KURUMLARA KAZANDIRACAKLARI:

a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,

b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,

c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,

d) Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,

e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
İş sağlığı ve güvenliği nedir
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir

KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):

 1. a) Baş koruma ekipmanları: Baret, şapka, bone/eşarp, kar başlığı
 2. b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, önlük, tam korunma giyisisi
 3. c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi
 4. d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, tam kapalı kulaklık, kişiye özel kulaklık
 5. e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık
 6. f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, maskarat, Tozluk
 7. g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, Şok emiciler, Güvenlik ağı

Yüksekte çalışma ekipmanları: Yüksekte çalışma yapabilmek için kullanmış olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir.
– Yüksekte Çalışma Nedir?, Nereler Yüksekte Çalışma Ortamlarıdır?
– Çalışanların Düşmesine Neden Olabilecek Faktörler, Nerelerden Düşeriz?
– Düşmeye Karşı Güvenlik Önlemleri Almanın Önemi, Düşmenin Önlenmesi için Alınması Gereken Standart Prosedürler, Düşüş Koruma Planı
– Düşmeyi Önleme Planının Hazırlanması ve Uygulanması
– Yetkili Uzman Görevlendirilmesi
– Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının Açıklanması
– Alternatif Sistemlerin İşçileri Nasıl Koruyacağının Açıklanması
– Kontrollü Giriş Bölgeleri Oluşturulması, Dokümasyon Sorumluluğu
– Kazaların Araştırılması, Çalışanların Düşen Objelerden Koruma
– Düşmeyi Önleme Konusunda Eğitim
– Merdivenlere bakış ve genel kurallar:
– İskelelere bakış ve genel kurallar:
– Yüksekte çalışmalarda korunma sistemleri
–Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri
–Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Eğitim Ortamının Hazırlanması, Eğitim Araçları
–Eğitimin Planlanması, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemleri,
–Eğitimde ölçme değerlendirme.

Yorumlar

 • oğuzhan usta

  Eğitimin ücreti ne kadar? Ne zaman başlayabilir

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.