3 bin ambulans şoförü alınacak

MADDE 7- AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER:

Alım için daha önceki şartnamede att-paramedik, yada herhangi bir sağlık mezunu olma şartı,"bunlar yoksa düz lise mezunuda olur" olarak değiştirildi.

7.1. Yüklenici; çalıştıracağı personelin her birine ait aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, işe başlama tarihinden önce idareye teslim edecek, ayrıca yüklenici her sürücü için tuttuğu dosyasında da bu belgeleri muhafaza edecektir.

7.1.1. Nüfus cüzdanının arka ve önyüzlerinin fotokopisi (aslı ile birlikte Kontrol Teşkilatına ibraz edilerek kontrolü sağlanacaktır)

7.1.2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafı,

7.1.3. Savcılıktan son üç ay içinde alınmış sabıka kaydı,

7.1.4. Sürücü belgesi fotokopisi,

7.1.5. İkametgah belgesi,

7.1.6. Lise veya dengi okul diploması, (Noter tasdikli veya İdarece Aslı gibidir onaylı olacak)

7.1.7. Psikoteknik değerlendirme raporu,

7.1.8. Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası, (yok ise 6 ay içerisinde temin edilecek),

7.1.9. Sürücü belgesi aldıkları tarihten itibaren alkollü araç kullanmaktan ceza almadığını tevsik eden belge,

7.1.10. İletişim bilgileri,

7.1.11. Sağlık raporu, (İşe başlamadan sürücü olarak görev yapabileceklerine dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.)

7.1.12. E-sigorta numarası,

7.1.13. SGK işe giriş belgesi,

7.1.14. Sözleşme belgesinin bir kopyası,

7.1.15. İlkyardımcı eğitim belgesi.

7.2. Hizmet süresi boyunca olabilecek değişikliklerde yeni bildirilen Ambulans Sürücüleri de yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca verecektir. Burada belirtilen belgeler yüklenici tarafından idareye teslim edilmeden ve idarenin onayı alınmadan hiçbir Ambulans Sürücüsü çalıştırılmayacaktır.

7.3. İdare, bu şartnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin yenilenmesi ve tekrar ibrazını talep edebilir. Yüklenici bu durumda 2 (iki) iş günü içinde istenen belgeyi ibraz etmek zorundadır. İşe girişte istenilen belge ve sertifikaların geçerlilik sürelerinin takibi ve güncellenmesinden sürücüler sorumlu olup, belge ve sertifika güncellemelerinde tarihlerin birbirini takip etmesi gerekmektedir. Güncelleme tarihleri arasındaki boşluklar sertifikasız çalışmış anlamı taşıyacağından İl Sağlık Müdürlüğü Muayene Komisyonu tarafından evrakları eksik olan personeller gibi değerlendirilip; ceza kesilecektir.

7.4. Ambulans sürücüsünün, belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, durum idareye derhal bir yazı ile bildirilerek ilgili personel hizmetten çıkartılacaktır. Ayrıca yasa ve yönetmelik hükümlerine göre bildirilmesi gereken yerlere de, bu durumları yüklenici ayrıca bildirmek zorundadır.

7.5. Yüklenicinin istihdam edeceği sürücülerin tamamı öncelikle Acil Tıp Teknisyenlerinden (ATT), Paramediklerden (AABT), diğer sağlık personellerinden (Hemşire, Sağlık Memuru, Toplum Sağlığı Teknisyeni vb. gibi sağlık eğitimi almış kişilerden) oluşacaktır. İdare gerek gördüğü anda sürücüyü alkol ve uyuşturucu muayenesine gönderebilir. Muayene ücreti ve raporu yükleniciye aittir. Ambulans sürücülüğü yapan personel bu görevi süresince firma tarafından ikinci bir işte çalıştırılmayacaktır.

7.6. Yüklenicinin, yeterli sayıda sürücü sağlık personeli bulamaması durumunda bu durum Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve genel Müdürlük onayı sonrasında sağlık personeli dışı sürücü çalıştırılabilecektir.

7.7. Sağlık personeli dışı sürücülerde 6. Maddede belirtilen şartlara ek olarak 25 yaşından gün almış ve en az 3 yıllık ehliyeti olmalıdır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.